• 580x240 buiten 5
  • 580x240 buiten 2
  • 580x240 buiten 4
  • 580x240 buiten 1

Geschiedenis van het Baekerhoes

Het Baekerhoes is ontstaan uit de verbouwing van het uit 1935 stammende patronaat. Dit patronaat heeft tot 1981 steeds dienst gedaan als verenigingslokaal voor de verenigingen van Brachterbeek maar ook o.a. als kleuterschool en gelegenheid voor activiteiten van het jeugdwerk. In de loop der jaren groeiden de verenigingen, met name de fanfare, en werd de noodzaak tot ingrijpende maatregelen, mede door achterstallig, onderhoud steeds nadrukkelijker merkbaar. Dit heeft er toe geleid dat in 1978 een initiatief groep bestaande uit afgevaardigden van alle verenigingen in de dorpskern een oriënterend onderzoek heeft opgestart naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangrijke verbouwing. Dit onderzoek leidde in 1981 tot het oprichten van de Stichting Gemeenschapshuis Brachterbeek. De stichting heeft de voorbereide plannen van de initiatiefgroep uitgewerkt. In die tijd was een gemeenschapshuis in een relatief kleine dorpskern nog niet zo gebruikelijk en hoewel de noodzaak van een verenigingslokaal wel door de overheid werd onderschreven moest toch het merendeel van de benodigde Hfl. 454.500 door de stichting bij elkaar gebracht worden. Dank zij de gulle bijdragen van de bevolking tijdens een gezamenlijke collecte van alle verenigingen en de persoonlijke benadering van enkele sponsoren is de stichting daar in geslaagd.

Het nieuwe gemeenschapshuis kreeg bij de opening de naam Baekerhoes en in verband daarmee is de naam van de stichting aangepast tot Stichting Gemeenschapshuis Baekerhoes.

In de loop der jaren bleek dat de behoefte van de gebruikers groter waren dan de voorzieningen die het Baekerhoes kon bieden en zijn verdere uitbreidingen gerealiseerd. Zo werd in 1990 een, naar inmiddels is gebleken, een te kleine berging gerealiseerd en in 1993 een uitbreiding van de zaal en twee vergaderlokalen.

Komende activiteiten...

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

2012-2015 © Baekerhoes | webdesign by Geert Janssen - GJ2Design